• Bildæk må ikke bruges som fenders
 • Kørsel er ikke tilladt inden for havneområdet
 • Bryggeri nr. B1 kan anvendes som midlertidigt fortøjningssted i forbindelse med lancering
 • Bådskinner og biler er parkeret på en udpeget parkeringsplads
 • Affald er kastet i affaldssorteringen på toilettet
 • Det er ikke tilladt at lave egne fortøjningsanordninger.
 • Det er ikke tilladt at lave mad i havnen
 • Det er ikke tilladt at låne deres båd til nogen anden.
 • Det er ikke tilladt at tage en båd til havnen, før havneren har tildelt en bådplads.
 • Ved fortøjning af en båd skal man tage højde for, at vandstanden kan variere meget
 • Parkering kun til bil- og bådtrailere.
 • Opbevaring ikke tilladt under eller ved siden af havbunden